Scroll naar beneden
of start de animatie

Vlieg alleen
overdag
Houd de drone
in het zicht
Vlieg nooit hoger
dan 120 meter

120 meter

Leer je drone
goed kennen
Vlieg nooit
boven bebouwing,
wegen en mensen
Vlieg nooit
in No Fly Zones,
zoals rondom
vliegvelden
Geef voorrang aan
ander vliegverkeer
Respecteer andermans
privacy en rust
Gebruik je
verstand

Ambassadeurs