Menu Sluit

Disclaimer

VeiligVliegen.nl is een campagne zonder winstoogmerk bedoeld om mensen te informeren over de regels omtrent het veilig vliegen met drones.

Content

De content op VeiligVliegen.nl is met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. In geval van onjuiste informatie wordt deze op verzoek gecorrigeerd danwel verwijderd. U kunt contact opnemen met de redactie van VeiligVliegen.nl.

Aansprakelijkheid

VeiligVliegen.nl doet haar uiterste best om de inhoud van de website up-to-date en volledig te houden. VeiligVliegen.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Net zoals alle andere websites gebruikt VeiligVliegen.nl cookies. Door gebruik van cookies kunnen wij je een optimale website aanbieden. Je kunt je browser ook instellen dat je tijdens het bezoeken van websites geen cookies ontvangt.

Bestellen folder

Bij het bestellen van de folder per post stemt de gebruiker in met de hier beschreven voorwaarden en geeft toestemming om zijn/haar adresgegevens te gebruiken voor mailings van (toekomstige) websites, projecten en/of initiatieven van VeiligVliegen.nl, haar ambassadeurs, haar hoofdorganisatie en/of gerelateerde dochter- en zustermaatschappijen. Op verzoek kunnen je gegevens te allen tijde direct verwijderd worden.

Privacy

VeiligVliegen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van VeiligVliegen en/of haar ambassadeurs. VeiligVliegen.nl zal je persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en/of ter beschikking stellen.

Content gebruiken

De content van VeiligVliegen.nl mag enkel gebruikt worden door onze ambassadeurs. Indien je toch gebruik wilt maken van de content kun je te allen tijde contact opnemen met de redactie om de mogelijkheden te bespreken.

Toepasselijke wetgeving

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van VeiligVliegen.nl, dan kun je contact opnemen met onze redactie. In geval wijziging van onze Disclaimer nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente versie.