Menu Sluit

Regels

Drones zijn geen speelgoed, maar voertuigen waarmee je deelneemt aan het luchtverkeer. Vliegen met drones valt in Nederland onder de 'Regeling Modelvliegen'.

Regeling Modelvliegen

Het is toegestaan in Nederland om hobbymatig te vliegen met drones zolang je je aan de regels houdt. De belangrijke regels uit de Regeling Modelvliegen op een rijtje:

  1. Vlieg alleen overdag
  2. Houd de drone altijd in zicht
  3. Vlieg nooit hoger dan 120 meter
  4. Leer je drone kennen
  5. Vlieg nooit boven bebouwing, wegen en mensen
  6. Vlieg nooit in No Fly Zones zoals rondom vliegvelden
  7. Geef altijd voorrang aan ander vliegverkeer
  8. Vlieg nooit tegen betaling of voor zakelijke doeleinden
  9. Respecteer andermans privacy en rust
  10. Gebruik je verstand

Het besturen van een vliegtuig is van oudsher een strenge discipline aangezien de besturing van een vliegend apparaat vele verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Besef goed dat jij deze verantwoordelijkheden als bestuurder van een drone ook hebt. Zorg dat je op de hoogte bent van alle Do's & Don'ts, No Fly Zones en Checklist voor veilig vliegen.

VLIEG ALLEEN OVERDAG

Vliegen met drones mag alleen overdag bij daglicht. Vlieg nooit tijdens (invallende) schemering en in het donker.

HOUD DE DRONE ALTIJD IN ZICHT

Als dronepiloot is het verplicht om je drone tijdens de gehele vlucht in zicht te houden. Je gezichtsveld mag nooit belemmerd worden door een obstakel zoals een gebouw of een boom. Kies dus altijd voor een open plek buiten de bebouwde kom zonder bebouwing, bebossing en verkeer.

VLIEG NOOIT HOGER DAN 120 METER

Vlieg met je drone nooit hoger dan 120 meter. Het is niet noodzakelijk om hoog te vliegen met je drone om mooie luchtopnames te maken. De mooiste beelden worden vaak vanaf slechts enkele meters hoog gemaakt.

LEER JE DRONE GOED KENNEN

Besteed tijd om je drone goed te leren kennen. Het is belangrijk dat je volledige controle krijgt over het voertuig en ook in onvoorziene situaties adequaat kan handelen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en besteed je eerste vluchten enkel aan beheersing van de drone.

VLIEG NOOIT BOVEN BEBOUWING, WEGEN EN MENSEN

Het is niet toegestaan om te vliegen in de buurt van gebouwen, auto- en vaarwegen en mensen. Een drone hoort dus niet thuis in een woonwijk; kies voor een geschikt gebied buiten de bebouwde kom zonder bebouwing, bebossing en verkeer.

VLIEG NOOIT IN NO FLY ZONES ZOALS RONDOM VLIEGVELDEN

Het is niet toegestaan om te vliegen in een 'No Fly Zone'. Een No Fly Zone is een gebied waar een vliegverbod geldt, bijvoorbeeld rondom een vliegveld. Naast vliegvelden kent Nederland meer gebieden waar nooit gevlogen mag worden. Zorg dat je op de hoogte bent van alle No Fly Zones in het gebied waar je vliegt.

GEEF ALTIJD VOORRANG AAN ANDER VLIEGVERKEER

Mocht je tijdens je vlucht onverwachts ander vliegverkeer tegenkomen, dan dien je dit vliegverkeer altijd voorrang te geven. Probeer tevens zo veel mogelijk afstand te houden. Vaak is het raadzaam om zo snel mogelijk de landing in te zetten.

VLIEG NOOIT TEGEN BETALING OF VOOR ZAKELIJKE DOELEINDEN

Voor het vliegen met drones voor recreatieve doeleinden is geen vliegvaardigheidsbewijs nodig, maar zodra er enige vorm van winstoogmerk in het spel is heb je een officiële licentie nodig. Vliegen tegen betaling, met winstoogmerk en/of in opdracht van derden betreft dus zakelijke doeleinden en hiervoor gelden andere eisen en regels.

RESPECTEER ANDERMANS PRIVACY EN RUST

Houd altijd rekening met andermans privacy en rust. Kies dus altijd voor een open plek buiten de bebouwde kom zonder bebouwing, bebossing en verkeer.

GEBRUIK JE VERSTAND

Tenslotte de belangrijkste regel: Gebruik je verstand! Deelnemen in het verkeer betekent anticiperen, dus zorg dat je volledige aandacht uit gaat naar het vliegen met drones.